Rozhovor s Romanem Cabálkem z firmy Dell

Pro naše zákazníky nám Roman Cabálek, zástupce společnosti Dell, odpověděl na pár otázek, které by vás všechny mohly zajímat – více o rozhovoru zde.

Došlo u vás ve firmě v poslední době k něčemu zásadnímu?

Prakticky pořád se u nás něco děje, to ale zřejmě platí pro většinu firem v této dynamické době. Na globální úrovní investujeme každý rok zhruba 4 mld. USD do inovací. Pro lepší představu českého zákazníka – to jsou zhruba dvě miliardy korun proinvestovaných každý týden. Přinášíme tedy novinky v celé šíři našeho portfolia téměř nepřetržitě. A to jak v oblasti produktové, tak i v oblasti inovací našeho obchodního modelu. Obchod je ale kromě neustálých inovací hodně o lidech. Tady jsme v poslední době posílili náš tým. Velkou radost mi dělají nejen nováčci v našem obchodním týmu z řad čerstvých absolventů vysokých škol, ale také příchod nového ředitele našeho týmu pro práci s partnery, Milana Hrabovského, který nahradil svého předchůdce, který po 17 letech odešel na zasloužený odpočinek.

V čem pro vás byl loňský rok nejtěžší, nebo naopak nejjednodušší?

Asi nejsme jediní, kteří se musíme vyrovnávat s vyšším stupně nejistoty, která nás zejména z geopolitických důvodů obklopuje. Předvídat a odhadovat obchodní nálady našich zákazníků nikdy nebyla triviální disciplína, poslední dobou se ale stává ještě komplexnější. Co se ale na druhou stranu zjednodušilo je volba, jakým způsobem mohou naše produkty a služby naši zákazníci ve spolupráci s našimi partnery pořizovat. Poté, co jsme během léta rozšířili nabídku o Dell Financial Services (finanční služby), jsme nyní schopni nabídnout naše portfolio, ať již jako jednorázovou investici, nebo na leasing, tak v modelu „pay as you go“ (jako službu), což našim zákazníkům rozhodování, zda inovovat nebo ne, zjednodušilo.

Co podle vás IT trh trápí nejvíce?

Nejen IT trh, ale i řadu obdobných trhů teď podle mne trápí nejvíce určitá nejistota, co nás a naše zákazníky v nejbližším období čeká. Tato nálada spojená s nárůstem cen energií a několika dalších komodit, nutící řadu zákazníků přehodnocovat jejich investiční plány, je sice pro IT trh velká příležitost, ale zároveň i velká výzva. Efektivněji inovující, modernizující, digitalizující firmy byly vítězi v minulosti a budou jimi určitě i do budoucna. Výzvu vidím zejména v dobrém výběru a pak hlavně v rychlé a dobré implementaci pořizovaných technologií v konkrétní situaci konkrétního zákazníka.

V čem vidíte potenciál?

Zatím ne zcela využitý potenciál je podle mne dalším zlepšováním osobní produktivity lidí (a tím i firem) při práci prakticky odkudkoliv. Dovybavování domácích kanceláří čím dál tím více z domova pracujících zaměstanců a jejich přizpůsobování individuálním potřebám bude jistě pokračovat. Velký potenciál vidím také v oblasti ukládání a ochrany nejrůznějších druhů dat (a s tím souvisejícího vzdáleného přístupu k firemním datům) a v oblasti data managementu obecně. Řada nových technologií, včetně datových centrer je navíc energeticky úspornější, než jejich předchůdci. Výpočet TCO s ještě větším ohledem na spotřebu energií už teď doznává významných změn a v řadě případů vede k urychlení nasazování nových modelů serverů, ale i nových datových úložišť pracujících s komprimovanými daty.

O jaké vaše produkty je na českém a slovenském trhu největší zájem?

Registrujeme zvýšený zájem o nové modely našich data Storage produktů (Power Store, Power Max a Power Flex), kde jejich nejnověší modely představují v souhrnu více než 500 nových inovací. Radost máme také ze zájmu o nové modely našich pracovních stanic Precision, ale nejen o ně.

Proč by měli koncoví zákazníci pracovat právě s vašimi produkty?

Naše společnost letos slaví 30 let na českém trhu a za tu dobu si naši zákazníci oblíbili naše produkty z několika důvodů. O intenzitě, s jakou inovujeme už jsem se zmiňoval. Nezanedbatelnou roli hraje ale pochopitelně i rychlost a kvalita servisu a celkové technické podpory, která je dlouhodobě také naší konkurenční výhodou. V neposlední řadě je také dobré si uvědomit, že jsme jednou z mála společností, která je schopná nabídnout vlastně kompletní portfolio produktů a s ním souvisejících služeb - od koncových stanic (notebooků, desktopů, monitorů a dalších periferií), přes síťovou infrastrukturu a data pohánějící servery až po datová úložiště + celým tímto portfoliem se ještě postaráme o celkovou bezpečnost i management celé infrastruktury. A to bez ohledu na to, kde svoje data máte - ve veřejném cloudu, v privátním cloudu, v hybridním cloudu, anebo na vlastních „on-premise“ strojích.

Jak se obecně daří Vaší značce v ČR/SK/světě?

Firmě se daří celkově velmi dobře. A to jak globálně, tak lokálně. Ve většině zmiňovných kategorií jsme z hlediska podílu na trhu buď na prvním nebo druhém místě. Jsme firmou, která buduje svoji důvěru dlouhodobě a naši zákazníci vědí, že se na kvalitu i bezpečnost svých dat mohou s našimi výrobky a službami spolehnout.

Jak se díváte na trend prodávat cokoli jako službu?

Žijeme ve velmi dynamické době, ve které je dlouhodobé plánování čím dál tím větším oříškem. Pořizování inovací jako pořizování služby tedy zákonitě nabývá na popularitě, protože přináší potřebnou flexibilitu a s ní i související zrychlení při jejich nasazování.

Vidíte smysl v investicích do udržitelnosti/ekologie?

Rozhodně ano! A to nejen s ohledem na rostoucí cenu energií. Chovat se co možná nejzodpovědněji k opotřebování planety má naše společnost jako prioritu dlouhodobě. Byli jsme jedni z prvních, kteří přišli nejen s recyklováním obalů, ale i s používáním lehce recyklovatelných materiálů, ze kterých jsou naše stroje skládány. Investice v této oblasti mají zrychlující se návratnost a naši zákazníci berou hledisko udržitelnosti a s ní související společenské zodpovědnosti jednotlivých značek čím dál tím více v potaz při svém nákupním rozhodování.

Jak vnímáte důležitost sociálních sítí v dnešní době?

O sociálních sítích bychom se mohli bavit velmi dlouho. Osobně si myslím, že je to tak trochu jako hra s ohněm. I ten může být velmi dobrým sluhou, ale zároveň i velmi zlým pánem. Na mém nočním stolku byste našli knihu o digitálním minimalismu, vidím v některých sociálních sítích a jejich zneužívání rostoucí hrozbu. A to i hrozbu bezpečnosti. Když si uvědomím, že například z Číny provozovaná sociální síť TikTok má již ke dvěma miliardám uživatelů a že tedy lehce zneužitelná data o chování a preferencích podstatné částí naší (nejen) dospívající generace sedí někde v Číně, běhá mi z toho mráz po zádech. Obecně si myslím, že bychom měli být s naší historickou zkušeností při používání čínskými firmami dodávaných technologií podstatně zdrženlivější. A to nemluvím zdaleka jen o sociálních sítích. Zároveň ale vidím v některých dobře a přiměřeně používaných sociálních sítích velmi dobrý nástroj pro udržování kontaktu s kamarády a přáteli, tím myslím těmi opravdovými přáteli…

Jak se po práci nejlépe odreagujete?

Mám to štěstí, že bydlím v malebním údolí řeky Berounky, a tak se rád chodím projít do nedalekého lesa nebo podél řeky. Občas také zajdu na tenis a každý pátek večer se jdu zapotit s kamarády na basket. Poslední dobou to sice v naší šatně vypadá tak trochu jako v čekárně na ortopedii, ale zatím se nás většinou sejde dost na to, abychom se zdravě zapotili a vyrobili si tak přiměřenou žízeň pro „briefing“ po tréninku :-)

Jaká IT vychytávka dle Vás ještě není na trhu, resp. jaká by se Vám hodila doma?

Jsme šestičlenná rodina, tak by se nám hodilo domácí zařízení na rychlé a jednoduché ukládání, zálohování, ale také sdílení dat, zejména fotek z mobilů. Možná na trhu něco dostatečně intuitivního již je a přiznám se, že jsem zatím asi neinvestoval dostatek času, abych tu správnou „vychytávku“ vyhledal. Z rozhovorů s kolegy mám ale pocit, že nejsem sám, kdo hledá.

Jaká výzva (ať už pracovní nebo soukromá) vás v nejbližší době čeká?

O těch z pracovního života už jsem se trochu zmínil. Podporovat zákazníky při jejich pořizování inovací je a nadále bude asi tou hlavní. A k tomu je pochopitelně třeba podporovat a dobře motivovat celý náš místní tým. V osobním životě se dostáváme s manželkou do etapy, kdy naše dospívající děti pomalu opouští „rodinné hnízdo“ a začínají se osamostatňovat. A to přináší svoje velké radosti, ale pochopitelně nejen ty.

Jste ohledně vývoje v následujícím roce optimista, nebo máte spíše obavy?

Jsem celoživostní optimista, a tak se i do následujícího roku dívám s optimismem. Snažím se netrápit věcmi, které stejně neovlivním a dávat energii těm druhým, tedy těm, kde vidím příležitosti k růstu. Tam, kde se potká pořízení našich nových technologií s růstem konkurenceschopnosti našich zákazníků, pro mne vzniká pozitivní energie. Prakticky každý týden uvádíme nějaký nový produkt, novou službu, a to je pro mne také důvod k optimismu. Doba není jednoduchá, ale i tak si myslím, že ta nejistá budoucnost bude nakonec lepší, než se všichni obáváme.

 

Autor: Marketing